Forside / HHX

Tilbud til folkeskoleelever

Introduktionsforløb for 8. klasse
Formålet med introduktionsforløbet på Handelsgymnasiet hhx er, at give dig et indtryk af vores studiemiljø.

Du vil blive orienteret om optagelse på Handelsgymnasiet, om studieretninger, niveauer og eksaminer. Desuden vil vi fortælle dig om de krav og forventninger, vi har til en hhx-elev, og de muligheder du har efter en hhx-uddannelse.

Du vil få undervisning i nogle af de fag, hvor Handelsgymnasiet adskiller sig fra de andre gymnasiale uddannelser, for eksempel:

 • Afsætning (markedsføring)
 • Virksomhedsøkonomi
 • Samfundsfag/International økonomi
 • Sprog og andre almene fag

Du vil også møde elever, som allerede går på hhx, så du får et indtryk af vores hverdag. Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen.

Brobygning for 9. og 10. klasse
Formålet med brobygningsforløbet er at give dig et godt og uddybende indblik i, hvad Handelsgymnasiet er samt give dig information om uddannelsen og dine muligheder efter endt hhx.

På lige fod med vore andre elever vil du opleve anvendelsesorienteret undervisning, hvor det at arbejde med casearbejde og brug af it, skal være med til at give dig et indtryk af vores undervisning.

Du vil blive præsenteret for en række fag i Handelsgymnasiet, for eksempel

 • Afsætning (markedsføring)
 • Virksomhedsøkonomi
 • Innovation
 • Mediefag
 • Psykologi
 • Samfundsfag/International økonomi
 • Dansk
 • Sprog

I brobygningsforløbet vil du komme til at arbejde i tværfaglige forløb. Her vil du opleve, at fagene arbejder tæt sammen om at belyse spændende og virkelighedsnære problemstillinger. Det kan f.eks. være, at du sammen med dine kammerater skal udvikle et nyt produkt, som markedsføres på det danske og det internationale marked, eller måske skal du arbejde med mediernes rolle i vores samfund i dag f.eks. reality shows, politikernes brug af medier eller virksomhedernes brug af medier til at markedsføre deres produkter.

Vejledning

Du vil få orientering om adgang til Handelsgymnasiet, om studieretninger, niveauer og eksaminer, ligesom vi vil fortælle dig om de krav og forventninger, vi har til en hhx-elev, og de muligheder du har efter en endt hhx-uddannelse. Nogle af vore elever vil også komme og fortælle dig om hverdagen i handelsgymnasiet.