Forside / HHX / Om uddannelsen

Om uddannelsen

Hhx er en 3-årig gymnasial uddannelse, der består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet har en varighed på 3 måneder og danner grundlag for elevens valg og gennemførelse af studieretning. Valget af studieretning kan tidligst finde sted i anden uge af oktober måned.

Vi lægger stor vægt på at eleverne får et fagligt godt fundament til videregående uddannelser, men samtidig også på at eleverne trives i trygge rammer. Vi bestræber os på at have et godt studiesocialt miljø, hvor eleverne passer godt på hinanden og på skolen.

Med en hhx kan du læse videre på en videregående uddannelse, eller du kan søge job i erhvervslivet.

På den markedsorienterede studieretning kommer du til at beskæftige dig med forbrugerens behov, livsstil markedsanalyser og forbrugermønstre. Studieretningen er perfekt, hvis du har en drøm om at komme til at arbejde med salg, reklame eller medier, eller hvis du vil læse videre til markedsføringsøkonom, serviceøkonom, cand. merc., journalist eller psykolog.

Går du på den internationale linje, kommer du til at beskæftige dig med sprog, kultur og internationale forhold. Den vil give en god ballast til at arbejde inden for import/eksport. Du vil også kunne påbegynde en uddannelse inden for sprog og kommunikation, sprog og økonomi, journalist, eller lignende.

Den økonomiske studieretning vil typisk være rettet mod en karriere inden for økonomi og ledelse, bank og revision. Du vil f.eks. kunne læse videre på cand. polit, cand. oecon, cand. merc eller finansøkonom.

I løbet af den tid du går på Handelsgymnasiet, vil du modtage vejledning og orientering om videre uddannelsesmuligheder.

Udover to faste vejledere på hhx er der tilknyttet en vejleder fra Studievalg Nordjylland (www.studievalg.dk/nordjylland).

Studievalg Nords vejleder kommer jævnligt på skolen for at afholde fælles arrangementer om mulighederne for videregående uddannelse og erhverv. Vejlederen har desuden faste træffetider fordelt over skoleåret.