Forside / HTX

Teknisk Gymnasium htx


Velkommen til htx i Frederikshavn og Hjørring

Htx er en 3-årig gymnasial uddannelse med fokus på natur-videnskabelige fag, idræt, teknologi og teknik, kommunikation og IT, som vi udbyder i både Frederikshavn og Hjørring.

Studieretningerne hos os har klart forskellige profiler, så gymnasieforløbene skal kunne imødekomme elevernes mange forskellige interesser inden for naturvidenskab, teknologi og kommunikation. Fælles for alle studieretningerne er, at vi arbejder med teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger, hvor de naturvidenskabelige fag sættes i sammenhæng med andre obligatoriske fag som dansk, engelsk, samfundsfag, teknologihistorie og kommunikation/it.

Undervisningen på htx tilrettelægges, så den giver mulighed for såvel teoretiske som praktiske eksperimenter. Vi lægger stor vægt på fagenes samspil, på projektarbejdsformen og på at undervisningen skal være meningsfyldt. En stor del af undervisningen foregår i laboratorier og værksteder, hvor teorier og ideer omsættes til praksis.

Team Danmark-skole
Er du eliteidrætsudøver og godkendt af dit specialforbund til Team Danmark-støtte, så har du mulighed for at gennemføre htx på særlige vilkår. Du har bl.a. mulighed for at forlænge din uddannelse med et år.

Vi tager desuden store hensyn i undervisningen, så du kan gennemføre uddannelsen på forsvarlig vis, og så du har tid til at få gode studieresultater. Du vil have mulighed for at deltage i træningslejre, turnering/konkurrence osv.

Følg vores hverdag på facebook - Frederikshavn / Hjørring