Forside / HTX / Studievejledning

Studievejledning

Sådan søger du 
Elever, som har aflagt de krævede prøver, og er anset for at være uddannelsesparat i forhold til de gymnasiale uddannelser, har retskrav på optagelse og optages umiddelbart.

Kontakt evt. Ungdommens Uddannelsesvejledning for nærmere oplysninger om optagelseskrav m.m.
UU Frederikshavn | UU Hjørring

Du kan udfylde et ansøgningsskema på optagelse.dk.

Du kan også kontakte en af vores studievejledere på htx for mere information.

Læs mere om optagelse på htx her >

BEMÆRK!
Al information fra htx sendes som elektronisk post via e-boks.

Studievalg Danmark
Studievalg Danmark er et vejledningscenter, hvor du kan få vejledning om valg af videregående uddannelse og de tilknyttede karrieremuligheder.

Skolen har tilknyttet en fast vejleder fra Studievalg Danmark. I løbet af gymnasietiden afholder Studievalgs vejleder oplæg for eleverne på skolen. Desuden vil eleverne i løbet af gymnasietiden også få tilbud om at deltage i eksterne uddannelsesarrangementer.

Du finder her Studievalg Danmarks vejleder for Frederikshavn og Hjørring

SU
Vil du vide hvordan du søger SU, kan du søge mere information på SU-styrelsens hjemmeside su.dk eller du kan kontakte uddannelsessekretæren på htx for mere information.

Befordring
Vil du vide mere om befordring til og fra skole, kan du søge mere information på ungdomskort.dk eller du kan kontakte uddannelsessekretæren på htx.

Specialpædagogisk støtte - spsu.dk
Har du brug for specialpædagogisk støtte under din uddannelse på htx, kan du kontakte studievejlederen på uddannelsen, så vil du blive inviteret til en samtale, hvor I snakker om dine behov og ønsker. Du vil efterfølgende blive indkaldt til en læsescreening, der afgør, om du kan få tildelt hjælpemidler.

Vil du vide mere
Hvis du ønsker at vide mere om htx på én af vores adresser, kan du søge information i følgende dokumenter eller du kan kontakte vores studievejledere eller uddannelsessekretære. Se kontaktinformationer på disse i højresiden.

> Studieretninger 20/21
> Uddannelsesguiden
> Indsats mod fravær og frafald