Forside / HTX / Undervisning

Undervisning

Undervisningsbeskrivelser 
Ud fra undervisningsbeskrivelserne kan du læse, hvilket kernestof og hvilke faglige mål der arbejdes med i de enkelte klasser.

Du finder vores undervisningsbeskrivelser gennem disse links for hhv. Frederikshavn og Hjørring.

Gør følgende når du har fulgt linket:

  • Klik på klassen
  • Gå ind under "Studieplan"
  • Gå ind under "Undervisningsbeskrivelse"
  • Vælg fag

Eksamen
I løbet af dit 3-årige forløb skal du op til ni eksamener i alt. Disse ni eksamener er fordelt over alle tre år. De otte eksamener ligger i fagene og kan enten være mundtlige, skriftlige eller projekteksamener. Der er stor forskel på hvordan eksamenerne forløber i fagene, men du vil blive orienteret om eksamensformerne af underviserne i de enkelte fag.

Den sidste eksamen er studieretningsprojektet - en større skriftlig opgave, der skal skrives i 3.g. Studieretningsprojektet skrives i to selvvalgte fag om et selvvalgt emne. Opgaven skrives i december måned.

> Du kan læse eksamensreglementet for htx her
> Du kan også læse eksamensbekendtgørelsen her