Forside / Om EUC Nord

Velkommen til EUC Nord

EUC Nord blev grundlagt i år 2000, men har rødder langt tilbage i lokalsamfundene i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune. Allerede i 1864 stiftedes Hjørring Tekniske Skole som startede med et hold på 30 elever. Siden er uddannelse blevet en af hjørnestenene i vores samfund og i dag fremstår EUC Nord som en moderne erhvervsskole med end 2.400 årselever fordelt på uddannelsestilbud, der spænder fra 1-dages AMU-kurser til 3-årige gymnasiale ungdomsuddannelser.

EUC Nord er først og fremmest en uddannelsesinstitution, der udbyder ungdoms- og voksenuddannelser med et klart sigte mod erhvervslivet. Sammen med det lokale erhvervsliv, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer udvikler vi uddannelser, der kan matche de samfundsmæssige behov vi står overfor. Dermed har EUC Nord også en central rolle i udviklingen af erhvervslivet i Vendsyssel. Vi deltager derfor i en mængde udviklingsprojekter, lokale samarbejder og nationale tiltag, der alle har det til fælles, at de er med til at løfte det uddannelsesmæssige kompetenceniveau i vores område.

På nogle områder er vores vidensniveau indenfor et fag vokset så meget, at det efterspørges på landsplan. Det gælder fx vores eventtekniker-uddannelse, HåndværkerAkademiets fokus på energirenovering og Autobranchens Udviklingscenter, der efterhånden får kursister fra hele Norden.

Erhvervsuddannelser er et fantastisk område, som kræver mange kompetencer inden for utroligt mange fag. Du kan her på websitet få et indtryk af mange af vores tiltag og uddannelser. Og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere viden om os – eller ønsker at benytte nogle af vores uddannelsestilbud og dygtiggøre dig.

Nedenfor en række links til hovedområderne i vores uddannelser:


Velkommen til EUC Nord.

A. Neil Jacobsen
Direktør